Stack of documents on the desk and male employee working on background

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Informacja o wyniku postępowania dotyczącego zapytania ofertowego nr 1/2020 – 17.04.2020 r.

Biotreco Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich informuje, że:

a) W wyznaczonym w zapytaniu terminie wpłynęły dwie oferty:
– Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – ul. J. Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław.
– Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław.

Obie oferty spełniały wymagania stawiane oferentom.

b) Ocena ofert:
– Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 69,1 pkt.
– Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 100 pkt.

c) W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrana została oferta Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.