CDE_still

Czas dla ekonomii – TV Echo24

W spółpraca biznesu z nauką, czyli jak powstają innowacyjne produkty.
W rozmowie z Panią redaktor Oliwią Stasiak z TV Echo24, w kontekście nagrody Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza, opowiadamy o naszej współpracy, celach, oczekiwaniach, wynikach oraz planach na przyszłość.